[ KINDLE ] ❆ Prava istina o psihijatriji Author Robert Torre – Turboville.co.uk

Prava istina o psihijatriji Jesu Li Farmaceutske Tvrtke Kolonizirale Podru Je Mentalnog Zdravlja Je Li Posljedica Planetarna Epidemija Uzimanja Psihofarmaka Psihijatar Dr Robert Torre Javno Je Postavio Ta Pitanja U Feljtonu Objavljenom U Dnevnim Novinama Pod Naslovom Prava Istina O Psihijatriji Reakcije Su Bile Burne I Podijelile Su I Javnost I Stru Njake Razo Aran To Njegova Kritika Nije Shva Ena Kao Legitimna Dekonstrukcija Potro Ene Psihijatrijske Paradigme U Ime Nadolaze E Nove, Ve Kao Destrukcija Psihijatrije Kao Takve, Dr Torre U Knjizi Zavr Enoj Nedugo Nakon Objavljivanja Feljtona Prvi Put Odgovara Na Reakcije Na Koje Je Nai Ao.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *